Во рамки на проектот „Превенција на детско престапништво“ финансиски поддржан од програмата Цивика мобилитас, од страна на проектниот тим е изработен модел – деловник за работа на Советите за превенција на детско престапништво.
Со овој деловник се уредува начинот на работа на Советот за превенција на детско престапништво во општините.
Пристап до модел деловникот можете да имате со клик на Модел-деловник-Локални совети.